QUY DỊNH VỀ HÌNH THỨC BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

QUY DỊNH VỀ HÌNH THỨC BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
5 (100%) 1 vote

 

 1.    Báo cáo thực tập dài từ 20 – 25 trang, khổ giấy A4 (01 mặt)
 2.   Phông chữ Time New Roman, cở chữ size 13, khoảng cách hàng 1,5 line. Lề trái, phải theo thông tư 01)
 3.    Đánh dấu trang vào gốc dưới bên phải.
 4.    Mẫu tờ bìa

Tham khảo thêm các dịch vụ khác của Luận Văn 1080:

viết luận văn thuê

thuê viết luận văn tiếng anh

Học viện chính trị  – hành chính

Quốc gia Hồ Chí Minh

Học Viện Hành Chính

Chữ in hoa 16 – 17
Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Đề tài:

Chữ in hoa 16 – 17
Họ và tên:

Lớp:

Khóa học: 2009 – 2013

Cơ quan thực tập:

Thời gian thực tập:

Giảng viên hướng dẫn: Ths. Nguyễn Quốc Tài

Tp Hồ Chí Minh, tháng 05 năm 2014

Logo:

Chữ 13
 1.    Bản nhận xét của cơ quan thực tập (ký tên, đóng dấu) : Viết tay hoặc đánh máy đặt sau tờ bìa
 2.    Lời cảm ơn của sinh viên:

Sinh viên: Lê Ngọc Bình

 1.    Mục lục

Nội dung                                                                                        Trang

Lời mở đầu                                                                                      1

Kế hoạch thực tập                                                                           2      

Những công việc đã thực hiện                                                        3

Chương I                                                                                         4                  

1.1 Cơ sở lý luận                                                                             5      

…                                                                                   ….

 1.    Lời mở đầu: 1 – 2 trang

Nêu vai trò ý nghĩa của vấn đề mà mình chọn viết báo cáo thực tập

 1.    Kế hoạch thực tập:

Trình bày:

  Cơ quan thực tập

  Thời gian thực tập

  Quá trình thực tập

Nêu tóm tắt theo tuần (04 tuần từ 26/05 – 26/06)

  Tuần 1: từ ____ đến ___

Tuần 2: từ ____ đến ___

Tuần 3: từ ____ đến ___

Tuần 4: từ ____ đến ___

 1. Những công việc đã thực hiện:

Nêu cụ thể những việc đã làm từ khi đến cơ quan thực tập (Viết sổ tay hàng ngày thực tập)

 

Chương 1: Đề tài BCTT (tên đề tài), cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu)

 

Chương 2: Thực trạng của vấn đề nghiên cứu từ năm ___ đến năm ___

2.1.  Giới thiệu về cơ quan (tổ chức bộ máy, nhân sự, chức năng, nhiệm vụ)

2.2.  Thực trạng (công tác hoặc vấn đề nghiên cứu từ năm ___ đến năm __)

2.3.  Đánh giá chung:

              Những ưu điểm

              Những hạn chế, nguyên nhân

(Chương 2 chiếm 50% số trang)

Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao, hoàn thiện, tăng cường, đẩy mạnh … của … vấn đề nghiên cứu

  3.1. Một số giải pháp nhằm nâng cao …

              3.1.1.

              3.1.2.

  3.2 Một số kiến nghị nằm ….

 1. Kết luận: từ 1 – 2 trang

Tóm lượt nội dung chính – kết thúc số trang

 1. Danh mục tài liệu tham khảo

Tham khảo viết đề tài:

 1.    Cải cách hành chính một cửa ở UBND ….
 2.    Quy trình xử lý văn bản đến …. đi, một số giải pháp kiến nghị
 3.    Công tác văn thư lưu trữ … một số giải pháp kiến nghị
 4.    Công tác phòng chống tham nhũng
 5.    Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ công chức ở …
 6.    Công tác quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ ở …
 7.    Công tác thi đua khen thưởng ở … và một số giải pháp kiến nghị.

Các bài có thể xem thêm:

giáo dục là gì

xã hội là gì

khái niệm chiến lược

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *