Khái niệm về xã hội hóa là gì?

Khái niệm về xã hội hóa là gì?
4.5 (90%) 4 votes

Trước khi đi vào phân tích khái niệm xã hội hóa giáo dục, chúng ta cần làm rõ thuật ngữ xã hội hóa. Xã hội hóa là thuật ngữ đã được các nhà kinh tế học, xã hội học, giáo dục học và những năm đầu thế kỷ XX sử dụng nhằm biểu đạt một số vấn đề thuộc các lĩnh vực nghiên cứu của mình.

Nếu bạn không có nhiều kinh nghiệm trong việc làm bài Assignment, Essay, Dissertation. Bạn cần đến dịch vụ viết thuê luận văn tiếng Anh để giúp mình xóa bỏ những rắc rối về lỗi gây ra khi không sử dụng thành thạo phần mềm này?

Khi gặp khó khăn về vấn đề làm bài Assignment, Essay, Dissertation, hãy nhớ đến Tổng đài tư vấn luận văn 1080, nơi giúp bạn giải quyết những khó khăn mà chúng tôi đã từng trải qua.

Khái niệm về xã hội hóa là gì?
Khái niệm về xã hội hóa là gì?

Tham khảo thêm các dịch vụ khác của Luận Văn 1080:

Nếu bạn không có nhiều kinh nghiệm trong việc viết luận văn, luận án hay khóa luận tốt nghiệp. Bạn cần đến dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ  tại Tp HCM, Hà Nội và các tỉnh thành khác,… để giúp mình xóa bỏ những rắc rối về lỗi gây ra khi không sử dụng thành thạo phần mềm này?

Khi gặp khó khăn về vấn đề viết luận văn, luận án hay đồ án, khóa luận tốt nghiệp, hãy nhớ đến Tổng đài tư vấn luận văn 1080, nơi giúp bạn giải quyết những khó khăn mà chúng tôi đã từng trải qua.

Xã hội hóa là một khái niệm của nhân loại học và xã hội học, được hiểu theo hai nghĩa:

– Là sự tham gia rộng rãi của cộng đồng xã hội vào một số hoạt động mà trước đó chỉ có một ngành, một đơn vị chức năng nhất định thực hiện (ví dụ: xã hội hóa giáo dục, xã hội hóa y tế…)

Ở nghĩa này Côlin Fasen đã chỉ rõ: Xã hội hoá là một quá trình động viên mọi tầng lớp nhân dân tham gia tích cực và chủ động vào một lĩnh vực xã hội nào đó, huy động hợp lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực của Nhà nước và của nhân dân nhằm đạt được mục tiêu phát triển xã hội.

       – Xã hội hoá dùng để chỉ quá trình chuyển biến từ con người sinh vật sang con người xã hội. Ví dụ quan niệm của G.En Daweit cho rằng: Xã hội hoá được hiểu chung như là một quá trình biện chứng, trong đó mỗi người với tư cách là một thành viên của xã hội trở nên có năng lực hành động trong xã hội và mặt khác, thông qua quá trình này duy trì và tái sản xuất xã hội.

Khái niệm xã hội hóa được hiểu từ ý nghĩa thứ nhất của xã hội hoá. Đề cập đến ý nghĩa này, tháng 10 năm 1998, Hội thảo quốc gia xây dựng chiến lược vận động xã hội cho chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường do Bộ Y tế – Unicef tổ chức, cho rằng: Xã hội hoá là một quá trình tập hợp tất cả các liên minh xã hội nhằm nâng cao nhận thức và nhu cầu của người dân về một chương trình phát triển trong một lĩnh vực nhất định để hỗ trợ cho việc cung ứng các nguồn lực và dịch vụ và để tăng cường sự tham gia của cộng đồng một cách tự lực và bền vững.

Các bài có thể xem thêm:

cách xác định kết quả kinh doanh

giáo dục là gì

khái niệm chiến lược

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *