Hướng dẫn viết báo cáo thực tập tài chính ngân hàng dễ dàng

Hướng dẫn viết báo cáo thực tập tài chính ngân hàng dễ dàng
5 (100%) 1 vote

Bài viết xin hướng dẫn viết báo cáo thực tập tài chính ngân hàng dễ dàng dành cho các bạn sinh viên.

Đề cương chi tiết là yêu cầu bắt buộc trong quá trình thực tập tốt nghiệp. Đề cương là bản tóm tắt các nội dung dự định viết của chuyên đề tốt nghiệp, từ 4-10 trang A4, phải được giảng viên hướng dẫn đồng ý thông qua trước khi sinh viên bắt đầu thực hiện chuyên đề tốt nghiệp. Nội dung trình bày trong đề cương phải bao gồm đầy đủ các thông tin sau:

Một số đề tài ngành tài chính ngân hàng hay như:

 • Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn tại ngân hàng…
 • Chuyên đề Mở rộng cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng….
 • Phân tích hoạt động tín dụng trung và dài hạn tại
 • Thực trạng sử dụng và huy động vốn của công ty
 • Chuyên đề Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng
 • …v.v.v…
 • Quản trị rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất… tại NHTM;
 • Hoạt động đầu tư tại NHTM;
 • Marketing, phát triển sản phẩm;

Kết cấu dự kiến của chuyên đề tốt nghiệp.

Lưu ý từ nội dung 1- 6 sinh viên cần viết đầy đủ và chi tiết.Chương 1: Giới thiệu đề tài ví dụ như: Nâng cao hiệu quả cho vay ngắn hạn tại ngân hàng,.

 • Thông tin sinh viên: được thể hiện trên trang bìa gồm họ tên sinh viên, lớp, mã số sinh viên, tên GVHD, tên đề tài, thông tin liên hệ điện thoại, email (xem phụ lục 2).
 • Nội dung đề cương trình bày như sau:
  1. Xác định vấn đề.
  2. Lý do chọn đề tài.
  3. Mục tiêu của đề tài
  4. Đối tượng và phạm vi của đề tài.
  5. Phương pháp tiếp cận và giải quyết vấn đề. 5 . Ý nghĩa.
 • Tình hình thực tế liên quan đến vấn đề
 • Nguyên nhân phát sinh vấn đề Chương 4: Giải quyết vấn đề
 • Các giải pháp đề xuất
  • Lý do chọn đề tài.
  • Phạm vi của đề tài.
  • Phương pháp tiếp cận và giải quyết vấn đề.
  • Ý nghĩa.Kế hoạch thực hiện1.1 Xác định vấn đề.

Chương 2: Xác định vấn đề/ Phát hiện và nhìn nhận vấn đề

  • Sơ lược về tổ chức dự định giải quyết vấn đề
  • Biểu hiện của vấn đề 2.3…

Chương 3: Phân tích vấn đề

Kết luậnTài liệu tham khảo(Lưu ý tên các chương phải phù hợp với tên đề tài của chuyên đề tốt nghiệp và chi

tiết tiêu đề của từng chương).

6.2     Kết cấu của chuyên đề

Tên đề tài chuyên đề tốt nghiệp phải phù hợp với vấn đề được chọn. Nội dung của các chương phải tính logic thống nhất và phù hợp với nhau. Kết cấu đề nghị cho một chuyên đề tốt nghiệp theo hướng giải quyết vấn đề gồm các chương như sau:

Chương 1: Giới thiệu đề tài

Trong chương này sinh viên sẽ trình bày một cách tóm lược vấn đề cần giải quyết là gì; lý do chọn đề tài (tại sao đó là vấn đề); phương pháp tiếp cận và giải quyết vấn đề, kế hoạch thực hiện như thế nào? Ý nghĩa và kết cấu của chuyên đề tốt nghiệp.

Chương 2: Xác định vấn đề

Nội dung chương này xác định các vấn đề cần giải quyết. Để có thể nêu bật vấn đề cần giải quyết, có thể trình bày sơ lược về tình hình thực tế tại đơn vị thực tập, nhưng tránh dàn trải, chỉ nên tập trung những thông tin cần thiết cho các phần đề cập bên dưới.

Vấn đề dự định giải quyết có biểu hiện? Có dấu hiệu gì để cảnh báo là những vấn đề cần quan tâm?

Qua thông tin thu thập được từ số liệu của ngân hàng, từ phỏng vấn và các nguồn thông tin khác sinh viên sẽ xác định các biểu hiện từ những vấn đề nào?

Sinh viên cần phải đối chiếu với những nghiên cứu và thực tế đã có xem xét các biểu hiện đó có thể từ những vấn đề nào?

Chương 3: Phân tích vấn đề

Phân tích vấn đề thông qua tình hình thực tế tại đơn vị thực tập. Sinh viên có thể phân tích vấn đề của đề tài trên nhiều phương diện:

 • Thông qua các nghiên cứu quá khứ có liên quan đến vấn đề.
 • Thông qua quy trình/công đoạn thực hiện nghiệp vụ liên quan đến vấn đề.
 • Thông qua nghiên cứu thực tế tại đơn vị thực tập.

Xác định nguyên nhân của vấn đề: Sinh viên đi sâu vào tìm hiểu những nguyên nhân nào có thể gây nên vấn đề trên, thông qua số liệu, phỏng vấn và các nguồn thông tin  khác. Những kết quả nghiên cứu liên quan tới nguyên nhân của vấn đề cũng được lược khảo. Thông qua đối chiếu thực tiễn và kết quả nghiên cứu đã có, sinh viên xác định nguyên nhân nào có thể gây ra vấn đề nói trên.

Yêu cầu: nội dung này sinh viên cũng phải đảm bảo thể hiện được

 • Sự hiểu biết rõ ràng về các nội dung lý thuyết chuyên môn liên quan đến vấn đề và khả năng vận dụng để phân tích và giải quyết vấn đề.
 • Sự hiểu biết một cách nhất định về các nghiệp vụ/quy trình thực tế tại đơn vị thực tập có liên quan đến vấn đề.
 • Thể hiện quan điểm cá nhân của sinh viên trong quá trình phân tích vấn đề.
Chương 4: Giải quyết vấn đề

Phần này, sau khi sinh viên lược khảo các công trình nghiên cứu đã có để tìm hiểu các giải pháp có thể có để giải quyết các nguyên nhân gây ra vấn đề.Đối chiếu với tình hình thực tế, khả năng áp dụng của đơn vị thực tập để lựa chọn các giải pháp khả thi.Sinh viên cần xác định giải pháp nào là giải pháp chính cần ưu tiên và có kế hoạch cụ thể cho việc thực hiện giải pháp. Sinh viên phải đảm bảo thể hiện được:

 • Cách giải quyết cụ thể vấn đề đã nghiên cứu phù hợp cụ thể với đơn vị thực tập.
 • Có khả năng áp dụng thực tế tại đơn vị thực tập.
 • Thể hiện được được sự hiểu biết rõ ràng quan điểm cá nhân đối với vấn đề chọn thực hiện.
 • Xây dựng kế hoạch thực hiện giải pháp.
 • Phần này cũng cần có nội dung đánh giá hiệu quả thực hiện.

Lưu ý kết cấu của chuyên đề tốt nghiệp tùy theo từng đề tài giảng viên hướng dẫn có thể điểu chỉnh cho phù hợp. Tên các chương sẽ được thay đổi tùy theo mục tiêu và nội dung cụ thể của chuyên đề tốt nghiệp.

Thực tập tốt nghiệp là học phần bắt buộc thuộc kiến thức chuyên ngành Ngân hàng, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên ứng dụng kiến thức đã học vào thực tiễn và rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp. Sinh viên có thể thực tập tại các ngân hàng thương mại, định chế tài chính và doanh nghiệp… Trong quá trình thực tập tốt nghiệp với sự hướng dẫn của giảng viên và nhân viên tại các đơn vị thực tập, sinh viên phải hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp.

Với cách tiếp cận theo hướng giải quyết vấn đề xuất phát từ những khó khăn vướng mắc của tình hình thực tế hoạt động của đơn vị thực tập, sinh viên phải xác định vấn đề cần giải quyết, phân tích vấn đề và lựa chọn giải pháp và kế hoạch thực hiện các giải pháp.

Xác định vấn đề hay chủ đề của chuyên đề tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng phải phù hợp với chuyên ngành đào tạo (Tài chính – Ngân hàng), ứng dụng được kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề thực tế. Phương pháp tiếp cận theo hướng giải quyết vấn đề được áp dụng trong quá trình thực tập, sinh viên có thể dựa trên dữ liệu được thu thập và phân tích từ các báo cáo nội bộ, báo cáo tài chính của ngân hàng, hoặc thông qua quan sát, khảo sát và phỏng vấn nhằm đưa ra nhận xét và ý kiến đóng góp cho đơn vị thực tập.

Ngoài ra, học phần thực tập tốt nghiệp còn giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng phân tích tình huống, khả năng ứng xử và ra quyết định. Những kỹ năng này nhằm tạo điều kiện để sinh viên có thể dễ dàng tiếp cận công việc tác nghiệp tại các ngân hàng thương mại, định chế tài chính, công ty chứng khoán và doanh nghiệp.

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *