Giới thiệu các đề tài luận văn cao học ngành Luật Kinh Tế

Giới thiệu các đề tài luận văn cao học ngành Luật Kinh Tế
Rate this post

Chia sẻ một số tên đề tài luận văn cao học ngành luật kinh tế cho các anh chị đang chuẩn bị viết luận văn cao học, luận văn thạc sĩ tham khảo:

Giới thiệu các đề tài luận văn cao học ngành Luật Kinh Tế
Giới thiệu các đề tài luận văn cao học ngành Luật Kinh Tế

1. Trách nhiệm của thương nhân trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo pháp luật của Việt Nam hiện nay

2. Pháp luật về chống buôn lậu và gian lận thương mại- Thực trạng và giải pháp hoàn thiện

3. Pháp luật về tài chính đất đai theo quy định của Luật đất đai năm 2013

4. Pháp luật về giao đất, cho thuê đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2013

5. Thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động ở thành phố AAA – Thực trạng và giải pháp

6. Pháp luật về lao động chưa thành niên – Thực trạng và một số kiến nghị

7. Bồi thường thiệt hại theo Bộ luật lao động 2012 – Thực trạng và một số kiến nghị

8. Pháp luật về chữ ký số trong giao dịch thương mại ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

9. Góp vốn thành lập công ty theo pháp luật Việt Nam

10. Pháp luật về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất từ thực tiễn ở huyện AAA

Xem thêm: 34 đề tài luận văn cao học Luật Kinh tế đạt loại giỏi

11. Hoàn thiện pháp luật về thu hồi đất bảo đảm phù hợp với Hiến pháp 2013 từ thực tiễn của huyện AAA

12. Pháp luật lao động với vấn đề bảo vệ lao động nữ – Thực trạng và một số kiến nghị

13. Hoàn thiện pháp luật về doanh nghiệp nhà nước trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam

14. Các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành án kinh tế trên địa bàn thành phố AAA

15. Pháp luật về hợp đồng dịch vụ pháp lý trong nghề Luật sư và thực tiễn áp dụng tại công ty Luật AAA

16. Cấp giấy chứng nhận đầu tư thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài qua thực tiễn thành phố AAA

17. Tăng cường năng lực thanh tra việc thực hiện pháp luật của sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn TP AAA về nuôi trồng, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

18. Thủ tục pháp lý về kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam và thực tiễn áp dụng tại Thành phố AAA

19. Tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động – Thực tiễn giải quyết tại tòa án nhân dân TP AAA và một số kiến nghị

20. Pháp luật về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ thực tiễn thi hành tại địa bàn quận AAA

21. Pháp luật về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh ở Việt Nam- Thực trạng và giải pháp

22. Thực trạng pháp luật về thanh tra, kiểm tra thuế ở Việt Nam và những giải pháp hoàn thiện

23. Pháp luật về thu hồi đất cho mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội theo Luật Đất đai năm 2013

24. Chế tài bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng thương mại

25. Thủ tục phá sản theo pháp luật Việt Nam hiện nay

Chia sẻ: Các đề tài luận văn cao học ngành Luật Kinh Tế mới nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *