Chiến lược phát triển công nghệ

Chiến lược phát triển công nghệ
5 (100%) 2 votes

 Khái niệm

Theo Maidique và Patch, chiến lược công nghệ bao gồm những lựa chọn và kế hoạch mà công ty sử dụng để ứng phó với những đe doạ và cơ hội từ môi trường hoạt động của nó.

Chiến lược phát triển công nghệ
Chiến lược phát triển công nghệ

Tham khảo thêm các dịch vụ khác của Luận Văn 1080:

nhận làm luận văn thạc sĩ

dịch vụ spss

Burgelman và Rosenblo cho rằng chiến lược công nghệ bao gồm những quyết định của công ty về lựa chọn công nghệ, về năng lực công nghệ, về cung cấp vốn cho phát triển công nghệ. Mặc dù có sự khác nhau, hai định nghĩa trên đều ám chỉ rằng:

– Chiến lược công nghệ là kế hoạch dài hạn, nó hướng dẫn doanh nghiệp phân bổ các nguồn lực cho công nghệ và sử dụng công nghệ.

– Chiến lược công nghệ bao trùm nhiều lĩnh vực liên quan đến công nghệ.

* Các lĩnh vực của chiến lược công nghệ.

– Triển khai công nghệ vào chiến lược sản phẩm – thị trường của doanh nghiệp để giúp doanh nghiệp đạt được lợi thế cạnh tranh dựa trên công nghệ.

– Sử dụng công nghệ rộng rãi hơn trong các hoạt động khác nhau thuộc chuỗi giá trị (Value chain) của doanh nghiệp.

– Phân bổ nguồn lực cho các lĩnh vực khác nhau của công nghệ.

– Thiết kế các cơ cấu tổ chức cho bộ phận chịu trách nhiệm về công nghệ và áp dụng các kỹ thuật quản trị để quản trị công nghệ.

Các bài viết có thể xem thêm:

bảo hiểm phi nhân thọ

Ảnh hưởng của hiệu ứng nhà kính

các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *