Chia sẻ mẫu đề cương chi tiết luận văn tốt nghiệp Luật

Chia sẻ mẫu đề cương chi tiết luận văn tốt nghiệp Luật
5 (100%) 1 vote

Bài viết sau đây chúng tôi giới thiệu tới bạn đề cương chi tiết luận văn tốt nghiệp Luật của Đề tài “ Luận văn các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội“. mà bạn có thể tham khảo. Nếu bạn đang gặp khó khăn hay vướng mắc trong quá trình làm luận văn, hãy sử dụng dịch vụ viết thuê luận văn tốt nghiệp Luật của chúng tôi.

Chia sẻ mẫu đề cương chi tiết luận văn tốt nghiệp Luật
Chia sẻ mẫu đề cương chi tiết luận văn tốt nghiệp Luật

Nếu bạn đang gặp khó khăn hay vướng mắc về viết luận văn, khóa luận hay bạn không có thời gian để làm luận văn vì phải vừa học vừa làm? Kỹ năng viết cũng như trình bày quá lủng củng?… Vì vậy bạn rất cần sự trợ giúp của dịch vụ làm đồ án thuê tại Hà Nội TpHCM, Cần thơ,…. và các tỉnh thành khác

Hãy gọi ngay tới tổng đài tư vấn luận văn 1080 – 096.999.1080 nhận viết luận văn theo yêu cầu, đảm bảo chuẩn giá, chuẩn thời gian và chuẩn chất lượng, giúp bạn đạt được điểm cao với thời gian tối ưu nhất mà vẫn làm được những việc quan trọng của bạn.

Đề cương chi tiết luận văn tốt nghiệp Luật

TRANG PHỤ BÌA

Lời cam đoan

MỤC LỤC

Danh mục các bảng

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÁC NGUYÊN TẮC XỬ LÝ NGƢỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI 9

1.1. Khái niệm, những cơ sở và ý nghĩa của việc quy định các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội trong luật hình sự Việt Nam 9

1.1.1. Khái niệm các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội trong luật hình sự Việt Nam 10

1.1.2. Những cơ sở của việc quy định các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội trong luật hình sự Việt Nam 15

1.1.3. Ý nghĩa của việc quy định các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội trong luật hình sự Việt Nam 19

1.2. Khái quát lịch sử hình thành và phát triển các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội trong luật hình sự Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến trước khi ban hành Bộ luật hình sự năm 1999 21

1.2.1. Giai đoạn từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến trước khi ban hành Bộ luật hình sự năm 1985 21

1.2.2. Giai đoạn từ khi ban hành Bộ luật hình sự năm 1985 đến trước khi ban hành Bộ luật hình sự năm 1999 26

1.3. Các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội trong 32 pháp luật quốc tế và pháp luật hình sự một số nước

1.3.1. Các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội trong pháp luật quốc tế 32

1.3.2. Các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội trong pháp luật hình sự một số nước trên thế giới 41

>>> Tham khảo thêm: Lời cam đoan và đề cương chi tiết luận văn tốt nghiệp Luật

Chương 2: NỘI DUNG CÁC NGUYÊN TẮC XỬ LÝ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM HIỆN HÀNH VÀ THỰC TIỄN THI HÀNH 47

2.1. Nội dung các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội trong Bộ luật hình sự Việt Nam hiện hành 47

2.2. Thực tiễn thi hành các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội trong Bộ luật hình sự Việt Nam hiện hành 63

2.2.1. Đánh giá thực trạng thi hành các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội 63

2.2.2. Những tồn tại trong thực tiễn thi hành và vướng mắc trong lập pháp hình sự liên quan đến việc áp dụng các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội 72

Chương 3: hoàn thiện pháp luật và những giải pháp bảo đảm thi hành các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội trong bộ luật hình sự việt nam hiện hành 78

3.1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện pháp luật về các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội trong Bộ luật hình sự Việt Nam hiện hành 78

3.2. Hoàn thiện về các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội trong Bộ luật hình sự Việt Nam hiện hành 82

3.2.1. Nhận xét chung 82

3.2.2. Sửa đổi bổ sung các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên 88 phạm tội trong Bộ luật hình sự Việt Nam hiện hành

3.3. Những giải pháp bảo đảm thi hành các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội trong Bộ luật hình sự Việt Nam hiện hành 89

3.3.1. Xây dựng đội ngũ thẩm phán chuyên trách giải quyết án người chưa thành niên phạm tội và nghiên cứu thành lập Tòa án gia đình và người chưa thành niên 90

3.3.2. Tăng cường xử lý chuyển hướng đối với người chưa thành niên phạm tội sang áp dụng biện pháp xử lý không chính thức 97

3.3.3. Tăng cường các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng đối với người chưa thành niên phạm tội 101

Kết luận 106

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 109

Xem thêm: https://www.diigo.com/item/note/6m5sk/mt3k?k=2701cb8d26dd172435c5556aad8fea41

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *